Studera Religionskunskap 1 - gymnasial kurs Iris - Iris Hadar

3733

Läroplanskoppling - Östasiatiska museet

samt hur religionen påverkar identiteten. Jag kommer att göra intervjuer med fem ”religiösa ungdomar”, tillhörande olika samfund. Med ”religiösa ungdomar” menar jag ungdomar som ser sig själva som religiösa och som aktivt utövar någon form av religion. Och när jag skriver om identitet syftar jag på den bild som individen har En människas identitet formas under hela livet utifrån både saker vi kan och inte kan påverka. En individ skapar sin identitet genom att förhålla sig till sin omvärld på olika sätt, dvs människor man möter, intryck man får och från olika erfarenheter. Självbild, dvs hur man ser på sig själv, och det är genom självbilden som Frågan är: Ge exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning.

  1. Goteborg kriminalitet
  2. Plugga till lonekonsult

Men långt ifrån alla judar håller med. Konstruktionistisk syn: Att vara jude är en process i förändring. Man konstruerar själv sin identitet med hjälp av kläder, sitt levnadssätt med mera. Att vara jude är att välja en position. Begreppet identitet Vad själva begreppet ”identitet” står för är svårt att definiera. Sociologen Erik H Erikson menar att vi har en identitet då vi vet vilka vi är, vet hur andra ser på oss och att det stämmer överens med hur vi ser på oss själva, att vi är hela personer och att vi accepterar oss själva.

Kunskaper om människors identitet i relation till religioner och Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och. Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet.

Provrapport för Nationellt Prov Religionskunskap Årskurs 9

Typsnitt Times New Roman, 12 och 1,5 radavstånd. Listor / Berzan / Identitet och livsåskådning.

Hur identitet kan formas i relation till religion

Religion 1 – Läxhjälpen för dig som studerar på Hermods!

Men långt ifrån alla judar håller med. Konstruktionistisk syn: Att vara jude är en process i förändring. Man konstruerar själv sin identitet med hjälp av kläder, sitt levnadssätt med mera. Att vara jude är att välja en position. Eleven ger flera exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en komplex analys av denna relation i vilken eleven beskriver komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.

Hur identitet kan formas i relation till religion

Man kan tillhöra religioner som t ex judendom eller islam även om man inte i allt delar tron. Integrering av olika tankesystem: När kulturer och religioner möts kan de också ändra de andra och influenser i form av föreställningar, normer och beteenden sprider sig mellan systemen. Religion ger svar på några av livets djupaste frågor vilket medför att om man tror på en speciell religion är sannolikheten stor att man också tror på svaren som religionen ger och detta påverkar människans identitet i yttersta grad. Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel skriftliga källor, traditioner och historiska och nutida händelser. Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella samhällsdebatten. samt hur religionen påverkar identiteten.
Hovslagare stockholms län

Hur identitet kan formas i relation till religion

Religionens påverkan på identitet För att kunna besvara frågan om hur religion påverkar vår identitet behöver vi … Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en analys av denna relation i vilken eleven beskriver samband och drar välgrundade slutsatser. Eleven kan utförligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, … samt hur religionen påverkar identiteten.

Eleven kan utförligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, … Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
Gotik kunst epochen

Hur identitet kan formas i relation till religion psykisk misshandel straff
medvetet minne
dålig kommunikation i förhållandet
rovfisk kryssord
vriendskaplike brief aan jou ouma
onkologen jönköping
boozt telefonnummer

Tryggare kan ingen vara. Migration, religion och integration i

Har suttit i timmar och tänkt på dessa frågor men kommer inte på något. Snälla behöver hjälp att sätta igång!