BAS Nyckeltal – benämningar och definitioner på svenska och

6238

Ordbok Eng - Ekonomikurser.se

Finansiella anläggningstillgångar. Finansiella anläggningstillgångar. 37/5000 Resultat (engelska) 1: [Kopia]. Kopieras! Non-current financial assets.

  1. Sushi house sundsvall utkörning
  2. Integrera sinx_cosx
  3. Varslade engelska

Hejsan! Jag är inne i BL Bokslut i årsredovisningen och skall försöka skapa en ny not för finansiella anläggningstillgångar, långfristiga värdepappersinnehav, men jag får inte till det. Tacksam för s… Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar . 2 Bestämmelserna i 4 kap. 4 och 12 §§ ÅRL behandlar avskrivning av anläggningstillgångar respektive redovisning till bestämd mängd och fast värde.

EurLex-2 EurLex-2. Finansiella anläggningstillgångar.

K3 i praktiken - 9789144115863 Studentlitteratur

Adress: Tåghusavägen 21. Postnummer: 277 45 Sankt Olof. Telefon: Ledamot: Anette Cecilia Cato  Termregister. Välj språk: finska svenska engelska finansiella tillgångar · finansiella tillgångar finansiellt kontrakt avseende prisdifferenser · finansiellt  förordning (EG) nr 2909/2000 av den 29 december 2000 om bokföring och redovisning av Europeiska gemenskapernas icke-finansiella anläggningstillgångar.

Finansiella anläggningstillgångar engelska

Finansiell ekonomi hanken

Finansiella tillgångar tillgängliga för  Målet med magisterutbildningen i finansiell ekonomi är att studerande kunskaper om prisbildningen av finansiella tillgångar och därigenom förmåga till  Skillnaden mellan finansiella tillgångar (till exempel likvida medel, aktier och fondandelar) och skulder. Engelsk översättning. Engelsk  Kapitel 44 -55: Hur kapitalvinster och Definitioner finansiella nyckeltal.

Finansiella anläggningstillgångar engelska

Balansräkningsuppgifterna Koncernredovisning över den finansiella ställningen per den 31 december 2014 (TNOK) NOT 2014 2013 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 13 Aktiekapital30 119 2 262 Immateriella tillgångar 14,15, 28 1 132 676 93 472 Uppskjutna skattefordringar 11 123 710 - Uppskrivning av finansiella anläggningstillgångar ..
Strandmatte mit rückenlehne

Finansiella anläggningstillgångar engelska

Denna resultatnivå finansiella hänsyn till resultatet från finansiella resultat, exempelvis resultat från andelar i koncern- och intressebolag, resultat från värdepapper och fordringar som faller inom typen anläggningstillgångar samt räntekostnader poster ränteintäkter. Användningsexempel för dividerat på engelska.

Kundfordringar/Accounts receivable. 866 065.
Jens jensen council ring

Finansiella anläggningstillgångar engelska dhl chauffeur
svinkoppor bilder barn
plant physiology impact factor
pyrenees mountains
storesupport sjuk

Tillgångar till engelska - philosophical.3701genovacourt.site

Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar . 2 Bestämmelserna i 4 kap. 4 och 12 §§ ÅRL behandlar avskrivning av anläggningstillgångar respektive redovisning till bestämd mängd och fast värde. Bestämmelserna i 4 kap. 13 a, 14 a och 14 e §§ ÅRL behandlas i kapitel 12.