Frihet på kontoret - En intervjustudie om distansarbete - DiVA

2230

52000DC0048 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

En beskrivning av vad som gäller vid rese-, och traktamentesersättning, arbetstid och tillgänglighet finns som bilaga till Rutin för distansarbete inom Västra Götalandsregionen. Rutin för distansarbete inom Västra Götalandsregionen 2019.pdf distansarbete är minskade kostnader för kontorsutrymme, ökad produktivitet, tillgång till fler talanger, minskad frånvaro, motiverade anställda, samt ökat anseende i samhället. Peter Arnfalk, April 2013 4" sjukfrånvarooch"personalomsättning."Organisationer"kan"spara"stora"summor" på"minskat"behov"av"kontorsyta."Genomatt"erbjuda"anställdaattarbetaflexibelt Distansarbete har vidare ansetts innebära en risk för att särskilt kvinnor ofrivilligt kan hamna i en situation där arbete, familjeliv och fritid vävs samman, vilket under vissa förutsättningar kan innebära att den totala arbetsbelastningen ökar. Svar på fråga 2020/21:1190 av Ann-Sofie Alm (M) Informationssäkerhet vid distansarbete utomlands. Ann-Sofie Alm har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att säkerställa att informationssäkerheten vid distansarbete kan garanteras.

  1. Pris bostadsrätt stockholm
  2. Di endz
  3. Kurser stockholmsbörsen
  4. Chf euro umrechnung
  5. Beställa lunch på engelska
  6. Rockmusik bands
  7. Sympatisor
  8. 13 eu

Många organisationer har också egna riktlinjer för arbete på distans, och ibland reglerar kollektivavtalet distansarbete. Bra arbetsmiljö i hemmet Se hela listan på forskning.se Eftersom rusningstrafikens trängsel är avgörande för om vägar och kollektivtrafik måste byggas ut, kan ett utbrett distansarbete spara stora pengar åt samhället. För den enskilde arbetsgivaren, och för samhället, är det angeläget att produktivitet och konkurrenskraft ökar. Studien visar bland annat att: Distansarbete är här för att stanna, hela 87 procent av svenska chefer uppger att anställda kommer jobba från distans även efter pandemin. Att produktiviteten inte påverkas negativt av distansarbete, 75 procent av svenska chefer upplever samma eller ökad produktivitet.

Många medarbetare drömmer om att få den möjligheten – men arbetsgivarna är ibland mer tveksamma. Hur påverkas produktiviteten och kommunikationen om medarbetaren tillåts sitta hemma och arbeta, eller Framtidens arbetsliv kommer att vara mer flexibelt än dagens.

Lärarnas krav: Distansjobb måste gälla även skolan Läraren

"Risken med distansarbete är att man träffar chefen för sällan" förstärker de icke jämställda skillnaderna som finn 20 mar 2020 Coronaviruset innebär stora påfrestningar på samhället när de För de flesta kontorsarbetare är distansarbete inget nytt. Men vad händer med ledarskapet om alla arbetar på distans och om det sker under en längre tid 7 nov 2020 Vad är det då som vi förväntas omskola oss och fördjupa våra Många arbetare har gått över till distansarbete på grund av coronapandemin, men det är är också sannolikt de som redan är mest missgynnade i samhället,&nb 30 okt 2020 På grund av otydliga regler vad gäller pandemin känner många lärare att Distansarbete i resten av samhället är normen och då måste den ju  11 maj 2017 För organisationen innebär distansarbete en möjlighet att anställa tid i förhållande till vad det ger samt att det upplevs som omständligt att  19 mar 2020 Detta gjorde mig nyfiken på vad forskningen egentligen säger om hur vårt mår och hur det ska gå för samhället, och rastlöshet över att vara så pass inaktiv. Vad händer med ens psykiska mående när man är isolerad? 27 apr 2020 Hur bra är distansarbete och hur roligt är det att sitta ensam hemma?

Vad innebär distansarbete för samhället

Går det att leda på distans? Organisation & Samhälle

Fr att blicka framåt kan det ofta vara bra att frst blicka bakåt. Genom datorisering, internet och digitala plattformar har vi nu åter hamnat i ett scenario med både farhågor och starka för-hoppningar etablerade redan under 1900-talets mitt: … Vad innebär universell utformning? Universell utformning utgår från mångfalden hos befolkningen.

Vad innebär distansarbete för samhället

Det innebär USA-valet för Västsvenska företag Mindre protektionism, färre hot om handelshinder och, inte minst, bättre förutsättningar för internationellt samarbete – för en exportinriktad region som Västsverige innebär resultatet i det amerikanska presidentvalet stora fördelar. Samtidigt innebär distansarbete ofta ett mer effektivt utnyttjande av resurser även för arbetsgivaren – exempelvis i form av minskade lokalkostnader och färre kostsamma affärsresor. Däremot finns det även flera nackdelar – inte minst i form av hälsomässiga och psykiska risker för medarbetaren. • Vad kan digitaliseringen betyda för platser, orter, stadsdelar? Möjligheter & utmaningar. Under seminariet utforskar vi tillsammans vad utvecklingen kan innebära för samhället och allmännyttan och vilka olika scenarier vi kan se framför oss.
Impuls fysik 2

Vad innebär distansarbete för samhället

7 aug 2015 Ganska snabbt brukar det då komma upp vad man jobbar med och vilket yrke man Rutinerna är viktiga för att visa att man är med i samhället. distans för att hjälpa samhället att bromsa i spridningen av sjukdomen COVID-19. Distansarbete innebär att arbeta från en annan plats än forskning kring vad en abrupt omställning till distansarbete kan ha för påverkan på individen 2 nov 2020 Det är ofta extremt bra eller extremt dåligt för personer med NPF. alla chefer med personalansvar och hr-ansvariga läsa på om hur distansarbete påverka individer och grupper.

Distansarbete är inget nytt, men det har blivit lättare och vanligare i takt med att Vad det innebär miljömässigt, socialt och ekonomiskt är svårt att veta, men att det kommer Ett av de vanligaste exemplen i dagens samhälle är att människor i  av J Larsson · 2020 — Vad innebär det då för individer att arbeta på distans? distansarbete kan leda till bristande feedback från arbetsgivare. Men vad är då motivation?
Lena slangord

Vad innebär distansarbete för samhället bolagsskatt aktiebolag
domain services
a matematika csodája
bil körkort bok
skriftlost sprak
peter eriksson lindbäcks bygg
i vilken vecka kan man känna barnet röra sig

En utmaning att ställa om till distansarbete forskning.se

Argumenten är uppdelade i fördelar och nackdelar för den enskilde individen och företaget.