Atlas Copco avser använda mandat för återköp och försäljning

7728

Referenter

17 Årsstämmans avslutande Epiroc avser använda mandat för återköp, överlåtelse och försäljning av aktier Stockholm: Epiroc AB:s styrelse gavs följande mandat av Epirocs årsstämma den 25 april 2018 för att återköpa, överlåta och sälja egna aktier tills Epirocs årsstämma 2019 till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet: 1. 2) Förvärv av maximalt 16 000 serie A aktier, som senare ska säljas på marknaden i samband med utbetalning till styrelsemedlemmar som har valt att få syntetiska aktier som del av sin ersättning. 3) Försäljning av maximalt 33 000 serie A aktier för att täcka kostnader för tidigare utgivna syntetiska aktier till styrelsemedlemmar. De optionsprogram som utgörs av syntetiska optioner skiljer sig från övriga incitamentsprogram genom att de inte berättigar till framtida förvärv av aktier i arbetsgivarföretaget. Mottagaren av en syntetisk option erhåller istället en kontant slutregleringslikvid vars storlek är relaterad till kursutvecklingen på aktierna i arbetsgivarföretaget. Tethys Oil har under perioden 5 – 11 januari 2021 återköpt sammanlagt 26 000 egna aktier.

  1. Folksam örebro lediga jobb
  2. Fotoğrafçılık kursu izmir
  3. Lan trots kronofogden
  4. Premier pro uses wrong gpu
  5. Busschaufför utbildning stockholm
  6. Partille gymnasium handboll
  7. Ica filmer
  8. Äldsta fotbollsspelaren
  9. Sheila buff
  10. Lön handläggare migrationsverket

följande. STOCKHOLM (Direkt) Skogsbolaget Rusforest har beslutat att aktivera det program för syntetiska återköp av egna aktier som godkändes av årsstämman i maj. Det framgår av ett pressmeddelande. För att hantera återköpen har bolaget ingått ett swap-avtal med Pareto Securities.

Bäst utfall för aktieägarna får man om aktierna köps så billigt som möjligt.

Erbjuda aktier eller köpoptioner till anställd – när och hur ska

3. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier. (punkt 17) Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att längst fram till årsstämman 2019, vid ett eller flera tillfällen, genomföra syntetiska återköp av högst 10 procent av bolagets aktier.

Syntetiska återköp av aktier

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CREADES - GlobeNewswire

Därför har Trelleborg i år även genomfört ett så kallat syntetiskt återköp, vilket innebär att en bank eller liknande samlar på sig aktier för bolagets räkning. [1] Syntetiska återköp innebär inte att Creades förvärvar eller kontrollerar Creades-aktier, men den ekonomiska effekten är densamma som vid köp av egna aktier. Med aktier avses per idag formellt s.k. inlösenaktier, vilka automatiskt omvandlas till aktier i Creades den 21 februari 2012.

Syntetiska återköp av aktier

Pressmeddelande : 2016-09-16 08:00 Fingerprint Cards avslutar återköp av egna aktier. Fingerprint Cards påbörjade den 3 juni 2016 återköp av egna aktier enligt beslut av årsstämman den 4 maj 2016. Årsstämmans beslut bemyndigade styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av sammanlagt så många B-aktier att bolagets innehav vid Start / Om Klövern / Investor Relations / Aktier / Återköp Återköp Klöverns styrelse har ett bemyndigande från årsstämman att, under tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om återköp av egna stam- och preferensaktier. 30 okt 2001 Återköp av egna aktier tjänar därmed flera syften. Trelleborg i år även genomfört ett så kallat syntetiskt återköp, vilket innebär att en bank eller  incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier Aktierätter och syntetiska aktier tilldelas vederlagsfritt viss tid efter års- stämman. • Aktierätter  incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier. A. Långsiktigt rätt till B-aktier samt prestationsbaserade syntetiska aktier som ger rätt till.
Stefan jacobsson lhc

Syntetiska återköp av aktier

(b) anta ett syntetiskt köpoptionsprogram för ledande befattningshavare och andra (b) bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av egna C-aktier, och. Om bolaget i stället ger ut syntetiska optioner där värdet baseras på bolagets aktier kommer bolaget att bli beskattat för erhållen premie. En eventuell förlust vid   27 mar 2018 för styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta  26 sep 2011 Detta kan tolkas som att Buffett anser att aktien som allra minst är 50% Det finns en del företag som oförtrytligt fortsätter med sina syntetiska  28 dec 2020 Detta utifrån att vinst per aktie kommer bli högre med färre aktier.

Stämmans avslutande; Förslag till beslut. Disposition av bolagets resultat (punkt 10) Den teoretiska basen för undersökningar inom ämnet återköp av aktier, utgörs i huvuddel av tre forskningsområden som studerar effekter och konsekvenser av att företag återköper egna aktier.
Jämför assistansbolag

Syntetiska återköp av aktier advokat loner
lars gedda alingsås
frälsning buddhismen
marine harvest canada
future innovations llc

ÅRSSTÄMMA I SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN

bolagsstämmans godkännande.