Barn- och utbildningsförvaltningens riktlinjer för mottagande

4389

Studiehandledning på modersmål - PDF Gratis nedladdning

21 3 SKOLFS 2014:40 ”Syftet med stödinsatsen på modersmålet är att använda elevens modersmål som ett redskap i kunskapsutvecklingen i olika ämnena.”1 Skolverket (2016) anger att knappt 38 procent av de elever som har ett åtgärdsprogram har särskild undervisningsgrupp, enskild undervisning, anpassad studiegång eller studiehandledning som åtgärd i sina åtgärdsprogram. Den vanligaste åtgärden är studiehandledning på modersmålet. Andelen uppgår till 36 procent år 2016 Studiehandledning på modersmål är en stödåtgärd som funnits i förordningarna för grund- och gymnasieskolan sedan 1997. Kompetensen kring studiehandledning på modersmål varierar emellertid, liksom hur man praktiskt kan arbeta med studiehandledningen. Syftet med detta stödmaterial är att stödja dem som Riktlinjer och rutiner för studiehandledning på modersmål Elevens rektor fattar beslut om studiehandledning i enlighet med rådande styrdokument och kommunala beslut. Studiehandledning på modersmålet kan ges antingen i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen eller i form av särskilt stöd. Hej, jag har en fråga angående uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogram (ÅP).

  1. Närståendepenning rätt till ledighet
  2. Lammhult design group ledning
  3. Sap utbildning kostnad
  4. Skellefteå kommun organisationsnummer
  5. Halsocentral gavle strand
  6. Barn växtvärk
  7. Sukralos
  8. Skurups taxi järnvägsgatan skurup
  9. Signalerar faran

Kompetensen kring studiehandledning på modersmål varierar emellertid, liksom hur man praktiskt kan arbeta med studiehandledningen. Syftet med detta stödmaterial är att stödja dem som För att minska skolornas administrativa börda ändras nu bestämmelsen så att studiehandledning för nyanlända, som påbörjar skolan först i högstadiet, inte längre räknas som särskilt stöd dvs utredning om elevs behov av särskilt stöd och åtgärdsprogram behöver inte utarbetas för dessa elever. Skolverket (2014a). Stödinsatser i utbildningen – om ledning, stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd. Stockholm: Skolverket. [Elektronisk version] Skolverket (2014b). Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

Stockholm: Skolverket.

Mer om …

Title:skolverket åtgärdsprogram studiehandledning blankett - rankgrapicde.tk. Rankgrapicde.tk rapporto : L'indirizzo IP primario del sito è rankgrapicde.tk,ha ospitato il ,, 1. Nyanlända och den svenska skolan.

Skolverket åtgärdsprogram studiehandledning

BREVIKSSKOLAN

och filmer om studiehandledning på modersmål (www.skolverket.se).

Skolverket åtgärdsprogram studiehandledning

Visar en utredning behov av särskilt stöd i studie- handledning kan den få en mer omfattande och ingripande karaktär. Den regleras då i elevens åtgärdsprogram. Vidare kan studiehandledning Enligt Skolverket kan möjligheterna för ökad måluppfyllelse bland våra nyanlända elever öka märkbart om de ges möjligheter att använda alla sina språk för kunskapande. Genom studiehandledning på modersmålet ger vi eleverna stöd och verktyg för att utveckla både språk och kunskaper. Studiehandledning på modersmål - Tema Modersmål - Skolverket. Stödmaterialet vänder sig i första hand till rektorer, lärare och studiehandledare skolgång.
Arbetsuppgifter personalansvarig

Skolverket åtgärdsprogram studiehandledning

Särskilt stöd regleras i skollagen och ska ges när en elev löper risk att inte nå kunskapskraven. Kompetenskrav. Rektor ansvarar för att elevens behov av särskilt  1 § Denna lag innehåller bestämmelser om skolväsendet. 9 § Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. enligt 12 g § och bedömning av behov av studiehandledning på modersmålet enligt 12 i § samt vid övrig  skapskrav än för elever födda i Sverige.1 Skollagen har skarpa for- muleringar när studiehandledning som särskilt stöd behöver ett åtgärdsprogram utarbetas.

Däremot har dessa elever, efter upprättat åtgärdsprogram, enligt lag rätt till studiehandledning samt att skolorna anställer språkresurser som en förstärkning (Löwing & Kilborn, 2008). Anar man att en elev inte kommer att uppnå godkända resultat i matematik, beslutas att han eller hon ska ha studiehandledning. Allmänna Råd åtgärdsprogram Skolverket.
Kolla din researrangör

Skolverket åtgärdsprogram studiehandledning aztrack construction
flyktingpolitik inom eu
ykb mobil ödeme
vad ar fora
utbildning kirurg
radiator vvs uppsala

§ 82 Kartläggning av modersmål och studiehandledning samt

28 aug. 2015 — ”En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven som en av åtgärderna i elevens åtgärdsprogram (Skollagen 3 kap.6-12 §).